Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VALENCIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 223
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 10.531 foot vuông (978,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 18391248
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.489 foot vuông (602,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18159296
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.851 foot vuông (636,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18205499
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.160 foot vuông (386,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR18248976
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.473 foot vuông (415,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18181358
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.603 foot vuông (427,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR18225322
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.001 foot vuông (371,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.956 foot vuông (646 m2), Số MLS: SR18153601
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.484 foot vuông (416,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18222763
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.324 foot vuông (308,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.406 foot vuông (874 m2), Số MLS: SR18177260
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.156 foot vuông (386,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18387406
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.984 foot vuông (370,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.138 foot vuông (663 m2), Số MLS: SR18207222
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.382 foot vuông (314,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.619 foot vuông (708 m2), Số MLS: SR18222801
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.129 foot vuông (383,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.555 foot vuông (795 m2), Số MLS: SR18167854
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.631 foot vuông (337,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.875 foot vuông (917 m2), Số MLS: SR18216511
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.158 foot vuông (293,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.765 foot vuông (907 m2), Số MLS: SR18182489
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 223