Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VALENCIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 172
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.636 foot vuông (709,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17196226
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.766 foot vuông (721,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.044 foot vuông (654 m2), Số MLS: 317000948
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.565 foot vuông (424,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17090119
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.328 foot vuông (309,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR17193022
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.417 foot vuông (503,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR16158162
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.171 foot vuông (387,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.623 foot vuông (894 m2), Số MLS: 17274832
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.156 foot vuông (386,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17270070
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.624 foot vuông (336,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.617 foot vuông (893 m2), Số MLS: SR17168500
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.960 foot vuông (367,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông (715 m2), Số MLS: 17265408
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.728 foot vuông (346,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17213237
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.023 foot vuông (466,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.950 foot vuông (924 m2), Số MLS: SR17224326
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.484 foot vuông (416,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.660 foot vuông (805 m2), Số MLS: SR17118573
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.385 foot vuông (314,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.430 foot vuông (597 m2), Số MLS: SR17220471
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.385 foot vuông (314,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.404 foot vuông (688 m2), Số MLS: SR17238664
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.648 foot vuông (338,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.782 foot vuông (816 m2), Số MLS: SR17135266
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 172