Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VALENCIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 204
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.421 foot vuông (596,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 18308518
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.347 foot vuông (496,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18129865
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.156 foot vuông (386,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.617 foot vuông (893 m2), Số MLS: SR18079289
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.417 foot vuông (503,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR16158162
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.484 foot vuông (416,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18054565
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.326 foot vuông (401,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18090068
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.158 foot vuông (386,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.109 foot vuông (753 m2), Số MLS: SR18073952
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.205 foot vuông (483,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR18140210
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.451 foot vuông (413,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.293 foot vuông (863 m2), Số MLS: SR18110497
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.129 foot vuông (383,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.715 foot vuông (810 m2), Số MLS: SR18053124
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.480 foot vuông (323,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18134609
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.376 foot vuông (313,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.740 foot vuông (626 m2), Số MLS: SR18092701
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.005 foot vuông (372,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18120704
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.111 foot vuông (289 m2), Kích cỡ lô đất: 7.704 foot vuông (716 m2), Số MLS: SR18046825
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.092 foot vuông (380,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.033 foot vuông (560 m2), Số MLS: SR18097797
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 204