Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VALENCIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 258
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.489 foot vuông (602,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18159296
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.473 foot vuông (415,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18181358
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.001 foot vuông (371,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.956 foot vuông (646 m2), Số MLS: SR18153601
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.156 foot vuông (386,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.617 foot vuông (893 m2), Số MLS: SR18179205
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.417 foot vuông (503,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR16158162
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.484 foot vuông (416,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18054565
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.324 foot vuông (308,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.406 foot vuông (874 m2), Số MLS: SR18177260
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.960 foot vuông (367,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.507 foot vuông (605 m2), Số MLS: SR18178638
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.549 foot vuông (329,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,06 dặm Anh (1,24 hecta), Số MLS: SR18184867
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.129 foot vuông (383,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.555 foot vuông (795 m2), Số MLS: SR18167854
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.451 foot vuông (413,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.293 foot vuông (863 m2), Số MLS: SR18110497
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.108 foot vuông (288,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.765 foot vuông (907 m2), Số MLS: SR18182489
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.648 foot vuông (338,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.689 foot vuông (807 m2), Số MLS: SR18147012
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.005 foot vuông (372,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18120704
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.005 foot vuông (372,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.167 foot vuông (852 m2), Số MLS: 18371020
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 258