Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VALENCIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 8.842 foot vuông (821,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16066625
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.766 foot vuông (721,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.044 foot vuông (654 m2), Số MLS: 317000948
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.621 foot vuông (522,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16079330
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.947 foot vuông (459,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR16733972
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.106 foot vuông (474,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17049639
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.565 foot vuông (424,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17029736
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.417 foot vuông (503,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR16158162
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.003 foot vuông (371,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.572 foot vuông (889 m2), Số MLS: SR17036194
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.205 foot vuông (483,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR16705779
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.385 foot vuông (314,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.861 foot vuông (823 m2), Số MLS: SR17045538
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.151 foot vuông (385,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17043010
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.247 foot vuông (301,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.917 foot vuông (550 m2), Số MLS: SR17033258
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.676 foot vuông (341,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.805 foot vuông (632 m2), Số MLS: SR17061727
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.830 foot vuông (355,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.850 foot vuông (729 m2), Số MLS: SR17032951
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.280 foot vuông (304,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17033734
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183