Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VALENCIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 127
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.421 foot vuông (596,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 17294062
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.636 foot vuông (709,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17196226
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.766 foot vuông (721,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.044 foot vuông (654 m2), Số MLS: 317000948
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.193 foot vuông (854 m2), Số MLS: 317007111
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.171 foot vuông (387,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR17239399
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.417 foot vuông (503,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR16158162
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.328 foot vuông (309,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR17193022
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.171 foot vuông (387,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.623 foot vuông (894 m2), Số MLS: 17274832
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.156 foot vuông (386,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17270070
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.006 foot vuông (372,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17272457
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.484 foot vuông (416,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.660 foot vuông (805 m2), Số MLS: SR17118573
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.385 foot vuông (314,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.404 foot vuông (688 m2), Số MLS: SR17238664
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.882 foot vuông (360,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17256862
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.247 foot vuông (301,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.917 foot vuông (550 m2), Số MLS: SR17033258
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.791 foot vuông (352,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.602 foot vuông (520 m2), Số MLS: SR17247772
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 127