Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VALENCIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 207
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 8.842 foot vuông (821,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16066625
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.766 foot vuông (721,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.044 foot vuông (654 m2), Số MLS: 317000948
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.621 foot vuông (522,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16079330
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.106 foot vuông (474,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17049639
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.171 foot vuông (387,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR17134003
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.565 foot vuông (424,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17100481
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.565 foot vuông (424,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17090119
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.417 foot vuông (503,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR16158162
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.065 foot vuông (377,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.572 foot vuông (889 m2), Số MLS: SR17074397
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.305 foot vuông (399,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.430 foot vuông (690 m2), Số MLS: SR17088805
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.876 foot vuông (360,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17080630
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.326 foot vuông (401,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17086263
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.326 foot vuông (401,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.110 foot vuông (753 m2), Số MLS: SR17142622
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.385 foot vuông (314,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.523 foot vuông (792 m2), Số MLS: SR17111036
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.484 foot vuông (416,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.660 foot vuông (805 m2), Số MLS: SR17118573
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 207