Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VALENCIA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 165
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.421 foot vuông (596,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 18308518
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.347 foot vuông (496,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18046108
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.417 foot vuông (503,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR16158162
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.484 foot vuông (416,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18054565
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.171 foot vuông (387,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.623 foot vuông (894 m2), Số MLS: 17274832
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.328 foot vuông (309,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR17193022
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.171 foot vuông (387,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.864 foot vuông (916 m2), Số MLS: SR18053842
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.105 foot vuông (288,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.406 foot vuông (874 m2), Số MLS: SR18056311
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.129 foot vuông (383,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.917 foot vuông (921 m2), Số MLS: SR18036066
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.978 foot vuông (369,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.362 foot vuông (777 m2), Số MLS: SR18035972
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.728 foot vuông (346,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR18059814
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.129 foot vuông (383,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.715 foot vuông (810 m2), Số MLS: SR18053124
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.728 foot vuông (346,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18009329
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.385 foot vuông (314,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.274 foot vuông (583 m2), Số MLS: SR18056154
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.385 foot vuông (314,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.404 foot vuông (688 m2), Số MLS: SR17238664
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 165