Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
VENTURA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 18, Phòng vệ sinh không tắm: 15, Kích cỡ nhà: 50.255 foot vuông (4.668,7 m2), Kích cỡ lô đất: 33,34 dặm Anh (13,49 hecta), Số MLS: 218000539
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 24.162 foot vuông (2.244,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,32 dặm Anh (1,75 hecta), Số MLS: 218008965
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 446 dặm Anh (181 hecta), Số MLS: 218004553
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 6.720 foot vuông (624,3 m2), Kích cỡ lô đất: 60,27 dặm Anh (24,39 hecta), Số MLS: 218012392
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 267 dặm Anh (108 hecta), Số MLS: 218005834
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh (8,09 hecta), Số MLS: 17272226
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.900 foot vuông (826,8 m2), Kích cỡ lô đất: 22,95 dặm Anh (9,29 hecta), Số MLS: 218009641
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 14.073 foot vuông (1.307,4 m2), Kích cỡ lô đất: 20,36 dặm Anh (8,24 hecta), Số MLS: 18308732
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,1 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 217013904
Phòng ngủ: 53, Kích cỡ nhà: 28.573 foot vuông (2.654,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 18369050
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 16.702 foot vuông (1.551,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: 218011969
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 12.975 foot vuông (1.205,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,95 dặm Anh (1,19 hecta), Số MLS: 218001308
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.785 foot vuông (165,8 m2), Kích cỡ lô đất: 25,25 dặm Anh (10,22 hecta), Số MLS: 218005732
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 25,27 dặm Anh (10,23 hecta), Số MLS: 18343084
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 16,18 dặm Anh (6,55 hecta), Số MLS: 18394850
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500