Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WEST HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 10.512 foot vuông (976,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17216902
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17196002
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.114 foot vuông (846,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.367 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17197962
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.753 foot vuông (255,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.920 foot vuông (550 m2), Số MLS: 17214730
Kích cỡ nhà: 5.739 foot vuông (533,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.734 foot vuông (626 m2), Số MLS: 17214072
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 8.368 foot vuông (777,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.614 foot vuông (614 m2), Số MLS: 16158346
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.890 foot vuông (175,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17201268
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.656 foot vuông (246,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.678 foot vuông (342 m2), Số MLS: 17202024
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.477 foot vuông (508,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.411 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17224418
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 4.334 foot vuông (402,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4.934 foot vuông (458 m2), Số MLS: 17222712
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.808 foot vuông (260,9 m2), Số MLS: 17203480
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 7.674 foot vuông (712,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 16119576
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.286 foot vuông (212,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.655 foot vuông (525 m2), Số MLS: 17215640
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.421 foot vuông (224,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.655 foot vuông (525 m2), Số MLS: 17215664
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.300 foot vuông (213,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.550 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17195128
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132