Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WEST HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148
Kích cỡ nhà: 5.635 foot vuông (523,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18351062
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 9.330 foot vuông (866,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.995 foot vuông (743 m2), Số MLS: 18326000
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 19.534 foot vuông (1.814,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18346386
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.553 foot vuông (237,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.580 foot vuông (704 m2), Số MLS: 18328246
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.288 foot vuông (212,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.440 foot vuông (691 m2), Số MLS: 18328250
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.151 foot vuông (478,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 18350004
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.985 foot vuông (742 m2), Số MLS: 18299432
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.237 foot vuông (114,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18332180
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 11.274 foot vuông (1.047,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.704 foot vuông (623 m2), Số MLS: 18336630
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.856 foot vuông (172,4 m2), Số MLS: 18302620
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.559 foot vuông (237,7 m2), Số MLS: 18351500
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.133 foot vuông (291,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18101380
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.782 foot vuông (722,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.244 foot vuông (673 m2), Số MLS: 18351986
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.534 foot vuông (885,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.171 foot vuông (573 m2), Số MLS: 18351520
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.672 foot vuông (155,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18314654
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 148