Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WEST HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 146
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17196002
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.114 foot vuông (846,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.367 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17197962
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.753 foot vuông (255,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.920 foot vuông (550 m2), Số MLS: 17214730
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.880 foot vuông (453,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17196388
Kích cỡ nhà: 5.739 foot vuông (533,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.734 foot vuông (626 m2), Số MLS: 17214072
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 8.368 foot vuông (777,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.614 foot vuông (614 m2), Số MLS: 16158346
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông (302,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông (715 m2), Số MLS: 17195904
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.712 foot vuông (902,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.687 foot vuông (900 m2), Số MLS: 16156576
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.890 foot vuông (175,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17201268
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông (232,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4.753 foot vuông (442 m2), Số MLS: 17203730
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2), Số MLS: 17206484
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.656 foot vuông (246,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.678 foot vuông (342 m2), Số MLS: 17202024
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ lô đất: 6.369 foot vuông (592 m2), Số MLS: 17194036
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.808 foot vuông (260,9 m2), Số MLS: 17203480
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 7.674 foot vuông (712,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 16119576
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 146