Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WEST HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131
Kích cỡ nhà: 29.241 foot vuông (2.716,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17259348
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 10.951 foot vuông (1.017,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17258694
Kích cỡ nhà: 7.546 foot vuông (701 m2), Kích cỡ lô đất: 7.364 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17259336
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17259704
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 9.044 foot vuông (840,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 17259352
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.157 foot vuông (572 m2), Số MLS: 17254590
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.114 foot vuông (846,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.367 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17197962
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.753 foot vuông (255,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.920 foot vuông (550 m2), Số MLS: 17243174
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 5.739 foot vuông (533,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.734 foot vuông (626 m2), Số MLS: 17259934
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.880 foot vuông (453,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17246060
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.791 foot vuông (445 m2), Số MLS: 17242516
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.252 foot vuông (209,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17250342
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.477 foot vuông (508,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.411 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17224418
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.672 foot vuông (155,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17244814
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131