Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WEST HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.260 foot vuông (210 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17233854
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17196002
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.114 foot vuông (846,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.367 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17197962
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.157 foot vuông (572 m2), Số MLS: 17233134
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 5.739 foot vuông (533,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.734 foot vuông (626 m2), Số MLS: 17237646
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.753 foot vuông (255,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.920 foot vuông (550 m2), Số MLS: 17243174
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 8.368 foot vuông (777,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.614 foot vuông (614 m2), Số MLS: 16158346
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ lô đất: 4.791 foot vuông (445 m2), Số MLS: 17242516
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 4.344 foot vuông (403,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.938 foot vuông (552 m2), Số MLS: 17226600
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 3.024 foot vuông (280,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.004 foot vuông (558 m2), Số MLS: 17234578
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.477 foot vuông (508,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.411 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17224418
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ lô đất: 6.369 foot vuông (592 m2), Số MLS: 17243840
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.672 foot vuông (155,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17244814
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 4.334 foot vuông (402,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4.934 foot vuông (458 m2), Số MLS: 17222712
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136