Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WEST HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 167
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18366396
Kích cỡ nhà: 5.635 foot vuông (523,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18351062
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 19.534 foot vuông (1.814,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18346386
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 9.330 foot vuông (866,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.995 foot vuông (743 m2), Số MLS: 18326000
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.553 foot vuông (237,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.580 foot vuông (704 m2), Số MLS: 18377206
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.288 foot vuông (212,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.440 foot vuông (691 m2), Số MLS: 18377204
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.823 foot vuông (262,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18391262
Phòng ngủ: 23, Kích cỡ nhà: 14.728 foot vuông (1.368,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18366004
Phòng ngủ: 25, Kích cỡ nhà: 15.970 foot vuông (1.483,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18356238
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.151 foot vuông (478,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 18350004
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.063 foot vuông (191,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18351398
Phòng ngủ: 24, Kích cỡ nhà: 13.472 foot vuông (1.251,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18366014
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.237 foot vuông (114,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18332180
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.775 foot vuông (164,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18351928
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.072 foot vuông (378,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.985 foot vuông (742 m2), Số MLS: 18387642
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 167