Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WEST HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 9.330 foot vuông (866,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.995 foot vuông (743 m2), Số MLS: 17288802
Kích cỡ nhà: 7.546 foot vuông (701 m2), Kích cỡ lô đất: 7.364 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17259336
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17259704
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.075 foot vuông (378,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.550 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17271982
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.880 foot vuông (453,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17246060
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 8.390 foot vuông (779,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.853 foot vuông (637 m2), Số MLS: 17290194
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 3.320 foot vuông (308,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.621 foot vuông (708 m2), Số MLS: 17288816
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông (223 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17284384
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.657 foot vuông (711 m2), Số MLS: 17268740
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 3.793 foot vuông (352,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.765 foot vuông (536 m2), Số MLS: 17285012
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.252 foot vuông (209,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17286808
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.672 foot vuông (155,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 17244814
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.880 foot vuông (174,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17269120
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.948 foot vuông (273,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.958 foot vuông (553 m2), Số MLS: 17236982
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.246 foot vuông (208,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17256260
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111