Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
WEST HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 140
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.678 foot vuông (434,6 m2), Số MLS: 18302854
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.432 foot vuông (318,8 m2), Số MLS: 18318104
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 9.330 foot vuông (866,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.995 foot vuông (743 m2), Số MLS: 18326000
Phòng ngủ: 27, Kích cỡ nhà: 14.652 foot vuông (1.361,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18317336
Phòng ngủ: 29, Kích cỡ nhà: 17.007 foot vuông (1.580 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18317798
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 7.985 foot vuông (742 m2), Số MLS: 18299432
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.856 foot vuông (172,4 m2), Số MLS: 18302620
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 11.718 foot vuông (1.088,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.587 foot vuông (612 m2), Số MLS: 18319042
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.672 foot vuông (155,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 18314654
Kích cỡ nhà: 8.404 foot vuông (780,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.452 foot vuông (599 m2), Số MLS: 18319696
Kích cỡ nhà: 7.548 foot vuông (701,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.307 foot vuông (586 m2), Số MLS: 18306638
Kích cỡ nhà: 8.094 foot vuông (751,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.641 foot vuông (617 m2), Số MLS: SR18016983
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 5.739 foot vuông (533,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.734 foot vuông (626 m2), Số MLS: 18316974
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.114 foot vuông (846,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.425 foot vuông (690 m2), Số MLS: 18322840
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.880 foot vuông (453,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: 18314916
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 140